11/01/2022

Navoiy viloyatida 2021- yilning yanvar-noyabr holatiga, uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvlari ma’lumotlariga asosan 100 ta uy xo‘jaligiga to‘g‘ri keladigan mobil telefonlar soni 313 tani tashkil etdi.

Ma’lumot uchun:

2011- yilda -156 ta,

2015- yilda - 223 tani tashkil etgan.

stat.uz