Welcome to navstat   Click to listen highlighted text! Welcome to navstat Powered By GSpeech
Toshkent shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining ikkinchi Maslahat uchrashuvi boshlandi.

Sammit ishida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev, Qozog‘iston Respublikasining Birinchi Prezidenti – Elboshi Nursulton Nazarboev, Qirg‘iziston Respublikasi Prezidenti Sooronboy Jeenbekov, Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon va Turkmaniston Prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov ishtirok etmoqda.

Delegatsiyalar rahbarlarining birgalikda suratga tushish marosimi bo‘lib o‘tdi.

So‘ng davlat yetakchilarining tor doiradagi uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. Unda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoev nutq so‘zladi.

Davlatimiz rahbari hamkasblarini samimiy qutlab, ushbu uchrashuv hayot talabi, tomonlarning yaxshi qo‘shnichilikni mustahkamlash va sheriklikni kengaytirishga intilishi ifodasi ekanini ta’kidladi.

Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining siyosiy irodasi va birgalikdagi sa’y-harakatlari tufayli oxirgi yillarda ko‘plab murakkab masalalarga yechim topildi. Bu ijobiy o‘zgarishlar xalqlarimiz tomonidan qo‘llab-quvvatlandi hamda butun dunyoda yuqori baholandi.

Shu bilan birga, tez o‘zgarayotgan dunyoda yangidan yangi masalalar kun tartibiga chiqmoqda. Mintaqaviy xavfsizlikka tahdidlar, barqaror rivojlanishga halal beruvchi omillar paydo bo‘lmoqda. Bu o‘zaro ishonchga asoslangan sheriklikni mustahkamlashni, sa’y-harakatlarni muvofiqlashtirishni talab etmoqda.

Yetakchilarning mazkur uchrashuvi oliy darajadagi mintaqaviy muloqotni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi.

– Yaratganning inoyati bilan biz qo‘shnilarmiz. Xalqlarimizning tarixi va taqdiri, kelajagi chambarchas bog‘liq. Bu esa mintaqamizni birlashtiruvchi katta kuchdir, – dedi Shavkat Mirziyoev.

Davlatimiz rahbari Markaziy Osiyoda ko‘p tomonlama hamkorlik bo‘yicha yagona nuqtai nazarni kelishish zarurligini ta’kidlab, uning asosiy yo‘nalishlari haqida o‘z fikrlarini bildirdi, qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi.

Bu, avvalo, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarni rivojlantirishdir. Katta bozorga ega, tabiiy xomashyo va inson resurslari salmoqli bo‘lgan mintaqamizning raqobatdosh ustunliklarini imkon qadar to‘liq ishga solish muhim. Qo‘shilgan qiymat zanjirini shakllantirish, mintaqa ichidagi savdoni kengaytirish, ish o‘rinlarini yaratish maqsadida iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yangi imkoniyatlarni aniqlash va kooperatsiya loyihalarini amalga oshirish lozim.

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi mashinasozligi, avtomobilsozlik, elektrotexnika, to‘qimachilik sanoati, agrar tarmoqda faol hamkorlik qilishga tayyor ekani bildirildi.

Prezidentimiz shu maqsadda Toshkentda Markaziy Osiyo mamlakatlari investitsiyaviy forumini tashkil etish, savdo-sanoat palatalari rahbarlari uchrashuvlarini har yili o‘tkazishni taklif qildi.

Ikkinchi muhim yo‘nalish – mintaqaning transport jihatidan o‘zaro bog‘liqligini mustahkamlash va tranzit salohiyatini ro‘yobga chiqarish.

Markaziy Osiyoning transport tizimi yaratilayotgan zamonaviy logistika infratuzilmasidan foydalangan holda mintaqa ichida uzluksiz kommunikatsiyani ta’minlashi, shuningdek, tobora ortib borayotgan tranzit oqimlariga samarali xizmat qilishi lozimligi ta’kidlandi.

Transport kommunikatsiyalari bo‘yicha mintaqaviy kengash tuzilishini, Markaziy Osiyo transport tizimini birgalikda rivojlantirish bo‘yicha dastur va bitimning kelishilishini tezlashtirish muhimligi qayd etildi.

Uchinchidan, mintaqamizning uzoq muddatli manfaatlarini hisobga olgan holda energetika sohasidagi hamkorlikni kengaytirish zarurligi, O‘zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini oshirish, zamonaviy energetika infratuzilmasini yaratish borasidagi qo‘shma loyihalarni amalga oshirishga tayyor ekani ta’kidlandi.

Mamlakatlarimizning ulkan turizm salohiyatini amalga oshirish yana bir istiqbolli yo‘nalishdir. Davlatimiz rahbari buning uchun Markaziy Osiyoning yagona, ko‘pchilik taniydigan turizm brendi, mintaqa uchun umumiy bo‘lgan jozibador turizm mahsulotlarini shakllantirish lozimligiga e’tibor qaratdi.

Shu maqsadda Prezidentimiz “Markaziy Osiyo bo‘ylab sayohat” xalqaro turizm konferensiyasini o‘tkazish taklifini bildirdi.

Shavkat Mirziyoev suvdan foydalanish borasidagi muammolarni hal etishga doir o‘zaro kelishilgan yondashuvlarni ishlab chiqishni taklif etdi, Afg‘onistonda tinchlik, milliy murosa va iqtisodiy tiklanishga erishishga ko‘maklashish yo‘lida mintaqa mamlakatlarining sa’y-harakatlarini muvofiqlashtirish muhim ekanini ta’kidladi.

                                                                                                                                                                                                     O'zA

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 23 августа состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития системы народного образования, повышения квалификации педагогов и их авторитета в обществе, духовно-нравственного воспитания молодого поколения.


Глава государства с первых дней своей деятельности на посту Президента уделяет особое внимание вопросам подготовки современных креативно мыслящих кадров, воспитания молодежи патриотичными и обладающими высокой духовностью личностями, а также совершенствования системы образования для достижения этих целей.

Говоря о принимаемых в нашей стране мерах по реформированию системы школьного образования, стоящих в этой сфере актуальных задачах, Президент особо отметил слова великого просветителя Махмудходжи Бехбуди: “Школа – самая великая в мире обитель”, и подробно остановился на сути и значимости обсуждаемого вопроса.

Действительно, исторический опыт развитых государств показывает, что направленные на изменение жизни общества реформы начинались прежде всего с модернизации системы образования, детских садов, школ, сферы воспитания в целом. Ибо, без изменения школ невозможно изменить человека, общество. А школа является основой, фундаментом образования и воспитания, и учителя составляют его краеугольный камень.

Как известно, в сложные годы переходного периода духовно-просветительская среда в школах оказалась уязвимой, снизились авторитет учителя и престиж профессии, ослабло внимание к воспитанию педагогов новой формации, развитию педагогической науки, внедрению инновационных образовательных технологий, что привело к возникновению ряда серьезных проблем.

В последние годы осуществляются масштабные реформы по эффективному решению этих проблем, кардинальному совершенствованию системы подготовки кадров. В частности, по системе народного образования было принято 6 указов и постановлений Президента, 21 постановление Кабинета Министров, укреплены нормативно-правовые основы реформ в сфере.

С учетом пожеланий родителей и широкой общественности была восстановлена система 11-летнего школьного образования. За последние три года построено 157 новых общеобразовательных школ.

Организованы школы нового типа, в том числе школы для одаренных детей, названные в честь великих ученых Мирзо Улугбека и Мухаммада аль-Хорезми, творческие школы имени Хамида Алимджана и Зульфии, Эркина Вахидова, Абдуллы Арипова, Ибрайима Юсупова, Исхокхона Ибрата, Мухаммада Юсуфа, Халимы Худойбердыевой, школы “Темурбеклар мактаби”, Президентские и частные школы, что расширило доступ детей к образованию.

С учетом важного значения участия мужчин в эффективном осуществлении учебно-воспитательной деятельности, в результате принятых конкретных мер в систему народного образования вернулись 12 тысяч 871 учитель-мужчина.

Широкая работа ведется и по стимулированию труда педагогов. За последние три года размер заработной платы учителей был увеличен в среднем в 2,5 раза. Определены четкие критерии стимулирования труда педагогов, работающих в отдаленных районах, им выплачиваются надбавки в размере до 50 процентов. Это позволило привлечь более тысячи учителей в отдаленные местности, в которых ощущалась нехватка таких специалистов. Учителям, продолжающим работать в пенсионном возрасте, пенсия выплачивается в полном размере.

– Мы видим в наших учителях, самоотверженных директорах школ, ветеранах сферы опору и надежду страны, – сказал Президент. – Мы и далее не будем жалеть средств и возможностей ради развития школьной системы. Судьба будущего поколения, судьба всей нашей нации, народа, государства зависят от наших уважаемых учителей.

На совещании подвергнут критике тот факт, что в системе образования, несмотря на позитивные изменения, сохраняются системные проблемы, материально-техническая база школ, уровень знаний и квалификации педагогических работников не соответствуют требованиям времени.

Указано на необходимость создания современной и разумной системы в сфере образования и воспитания, обновления методов обучения и образовательных стандартов, учебников и пособий, важность использования передового зарубежного опыта в преподавании, а в процессе воспитания – опираться на национальные традиции и ценности.

Глава государства подчеркнул актуальное значение формирования национальной идеи, основанной на принципе “От национального возрождения – к национальному процветанию”, разработки ее глубоко продуманных идеологических основ, а также воспитания молодого поколения в духе национальной гордости и патриотизма с самого детства.

Акцентировано внимание на необходимости участия родителей, широкой общественности в исправлении недостатков в школах, контроля за качеством обучения.

– Школа – вопрос жизни и смерти, нашего будущего. Государство, правительство и хокимы не могут решить этот вопрос в одиночку. Это должно стать делом и долгом всего общества, – сказал Шавкат Мирзиёев.

На совещании глубоко проанализированы вопросы коренного совершенствования системы народного образования, комплексного решения проблем, обсуждены предстоящие задачи.

Указом Президента Республики Узбекистан от 29 апреля текущего года была утверждена Концепция развития системы народного образования до 2030 года. В ней определены конкретные механизмы достижения 48 целевых показателей.

К примеру, поставлена цель вхождения Узбекистана к 2030 году в ряд первых 30 ведущих стран мира по рейтингу программы оценки учащихся международного уровня PISA.

Глава государства уделил особое внимание вопросам повышения статуса и авторитета учителей, укрепления гарантий их прав и расширения льгот для них.

– Без материального стимулирования учителей, без повышения качества их жизни, о реформах, каких-либо результатах и речи быть не может, – отметил Президент.

Кабинету Министров, министерствам финансов и народного образования дано указание по увеличению размера заработной платы работников сферы народного образования в 2020 году. Помимо этого, предусмотрено выделение учителям жилья и автокредитов для дальнейшего стимулирования их работы в отдаленных сельских школах. Работа в этом направлении будет последовательно продолжена. Учителя и наставники, в свою очередь, должны поддерживать престиж своей профессии, постоянно повышая свои знания и профессиональный уровень, активно участвуя в общественных делах, своим добросовестным трудом и инициативностью.

Функционируют Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, 6 педагогических институтов в регионах. Есть Республиканский центр образования, Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени Абдуллы Авлони, институты повышения квалификации учителей в областях. Однако, к сожалению, их участие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса, повышении знаний и квалификации учителей не заметно.

В связи с этим на совещании поставлена задача критически изучить и усовершенствовать деятельность педагогических вузов, превратить их в престижные образовательные учреждения, систематически воспитывать молодежь, стремящуюся овладеть педагогическими специальностями.

Сообщено, что при Кабинете Министров будет создана отдельная структура для координации и обеспечения эффективности деятельности Президентских школ и творческих школ.

Отмечалась необходимость организации духовно-воспитательной работы в школах по новой системе, введения единого предмета “Воспитание” на основе объединения таких предметов, как “Национальная идея”, “Одобнома”, “История религий”, “Чувство Родины”. Подчеркнута важность присвоения школам имен выдающихся ученых, государственных и политических деятелей, известных полководцев нашего народа.

Отдельное внимание уделено и вопросам семейного воспитания, ответственности родителей и их сотрудничества с учителями.

Даны рекомендации по созданию художественных и документальных фильмов, спектаклей и видеороликов о школьной жизни, труде самоотверженных педагогов.

– Нам следует гармонично развивать материальную и духовную жизнь. Главным звеном в этом деле призвана быть школа. Развитие школьного образования должно стать великой общенациональной целью, всенародным движением, – отметил Шавкат Мирзиёев.

Участвовавшие в совещании руководители и ответственные лица, опытные учителя, представители интеллигенции и активисты махаллей высказали свои мнения и предложения по обсужденным вопросам.

УзА

Samarqand tumanida Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat faollari, sektorlar rahbarlari, nuroniylar, fermer va tadbirkorlar ishtirokida yigʻilish oʻtkazdi.

Sizlar bilan yil boshida uchrashib, viloyatda amalga oshiriladigan loyihalar, bunyodkorlik ishlari, umuman, xalqimiz hayotini, turmush darajasini oshirish yuzasidan ulkan vazifalarni belgilab olgan edik, dedi davlatimiz rahbari uchrashuv avvalida. Oʻtgan olti oy davomida bu vazifalar nechogʻli bajarilgani barchamizga yaxshi maʼlum. Ijobiy natijalar ham, yechimini kutayotgan masalalar ham salmoqli. Bugun Samarqandga kelib, yana sizlar bilan fikrlashib olish, belgilagan rejalarimizni oʻz vaqtida hayotga tatbiq etishni shiddatkor davrning oʻzi taqozo etmoqda. Negaki, zamon shunchalik tez rivojlanyaptiki, bu borada yaqin va uzoq xorijiy davlatlar, hamkor mamlakatlar iqtisodiyotini tahlil etib, oʻzimizning yoʻlimizni tanlamasak, globallashuv jarayonlarida jahonda oʻz oʻrnimizga ega boʻlmasak oldimizga qoʻygan maqsadlarni amalga oshirish qiyin kechadi. Shu nuqtai nazardan, Samarqandga bu galgi tashrifimizdan asosiy maqsad viloyatda turizmni rivojlantirish, tadbirkorlik va qayta ishlashni kengaytirish borasidagi ishlarni jadallashtirishga, yangi reja va vazifalarni belgilab olishga qaratilgan.

Shavkat Mirziyoyev viloyatda sanoat, qishloq xoʻjaligi va boshqa tarmoqlarda muayyan natijalarga erishilayotgan boʻlsa-da, Samarqandning iqtisodiyotini mustahkamlash, aholi bandligini taʼminlash va turmush darajasini oshirishda turizm sohasi asosiy yoʻnalish boʻlishi kerakligini taʼkidladi. Afsuski, hali bundan toʻliq foydalanilmayotgani, ishga solinmagan imkoniyatlar koʻpligi qayd etildi. Shu bilan birga, bogʻdorchilik, meva-sabzavot yetishtirishda ham erishilayotgan natijalar boshqa hududlarga qaraganda quvonarli emasligi koʻrsatib oʻtildi.

Viloyatda aynan mana shu yoʻnalishga ixtisoslashgan tumanlar bor. Bu joylarda endi faqat mahsulot yetishtirib, uni xomashyo holida sotishdan koʻra, qayta ishlab, tayyor mahsulot eksport qiladigan korxonalarni koʻpaytirish, zamonaviy mini-texnologiyalardan foydalanish zarurligiga eʼtibor qaratildi. Shu maqsadda viloyatda meva-sabzavotchilikni rivojlantirishga 400 million dollar, turizm infratuzilmasini takomillashtirishga 100 million dollar ajratilishi maʼlum qilindi.

Yigʻilishda davlatimiz rahbari tuman va shaharlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi bandligini taʼminlash, ularni tadbirkorlikka keng jalb etish borasidagi ishlarni jadallashtirish, bu borada oʻziga xos raqobat muhitini yaratish lozimligiga eʼtibor qaratdi. Shu maqsadda tajriba tariqasida Kattaqoʻrgʻon tumani va shahri hamda Urgut tumani oʻzaro musobaqalashishini taʼkidladi. Va bu Samarqand tajribasi sifatida keyinchalik ommalashtirilishi qayd etildi.

Uchrashuvda tumanlarda amalga oshirilayotgan loyihalar, islohotlarning borishi yuzasidan sektor rahbarlarining hisobotlari eshitildi.

Davlatimiz rahbari Samarqand shahrida infratuzilmani takomillashtirish, sanoatni rivojlantirish, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish borasidagi vazifalarga ham eʼtibor qaratdi. Jumladan, Samarqandni “turistik xab”ga aylantirish zarurligini aytib, Bosh vazir oʻrinbosari va viloyat hokimiga shu yuzasidan koʻrsatmalar berdi.

Tadbirkorlikni rivojlantirish boʻyicha 23-iyulda oʻtkazilgan videoselektor yigʻilishida belgilangan tizim asosida ishlab, muhitni oʻzgartirish, tadbirkorlarga hamma sharoitni yaratib berish zarurligi qayd etildi.

Bugungi saʼy-harakatlarimiz, maqsad-muddaomiz xalqimizning bugungi hayotidan rozi, ertangi kunidan koʻngli toʻq boʻlishiga qaratilgan. Buni har bir rahbar yurakdan his qilishi va zimmasidagi ulkan masʼuliyatni anglab mehnat qilishi lozim. Shuni unutmaylikki, kechagi uslub, qotib qolgan qarashlar bilan oldimizga qoʻygan maqsadlarga erishib boʻlmaydi. Bugungi davr barchamizdan yangicha fikrlashni, zamon shiddatiga mos ishlashni taqozo etadi, Shavkat Mirziyoyev.

Prezident hokimlar va sektorlar rahbarlariga har bir tuman iqtisodiyotini rivojlantirish boʻyicha topshiriqlar berdi.

Shu bilan davlatimiz rahbarining Samarqand viloyatiga tashrifi yakunlandi.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               O'zA

2 июля 2019 года в  Государственном комитете Республики Узбекистан  по статистике прошел семинар,  организованный сотрудниками  Госкомстата, принимавшими участие в семинарах в зарубежных странах: О.Мамадалиев,М.Ҳусанова, М.Нишонова, Ш.Самадов и Х.Хамдамова.

На семинаре обсуждались участие делегации Госкомстата во главе с председателем Госкомстата на Европейской конференции статистиков, а также темы «Энергоэффективность в промышленности и долгосрочное энергетическое планирование», «Показатели экономической  активности  высокой периодичности», «CSPro Android – Сбор данных с мобильных устройств».

В ходе семинара участники  широко обсудили опыт развитых стран по использованию современных технологий и специализированного программного обеспечения при сборе статистических данных,  вопросы внедрения опыта зарубежных стран по долгосрочному энергетическому планированию и его оценке  в органах государственной статистики.

 

Информационная служба

 

OVOZ BERISH
Ishonch telefonlarining xizmatini baholang:
 
A'lo
Yaxshi
Qoniqarli
Yomon

Моё мнение

Korrupsiyaga qarshi kurash

Tugmani bosing Tinglash